Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Laudate, pueri, Dominum


  Laudate, pueri, Dominum,
  laudate nomen Domini.
  Sit nomen Domini benedictum
  ex hoc nunc et usque in saeculum.
  Chvalte, služebníci, Pána,
  chvalte jméno Páně.
  Jméno Pána buď požehnáno
  nyní i navěky.
  A solis ortu usque ad occasum
  laudabile nomen Domini.
  Excelsus super omnes gentes Dominus
  et super coelos gloria eius.
  Od východu slunce až na západ
  buď chváleno jméno Páně.
  Pán je vyvýšen nad všemi národy,
  nad nebesa jeho sláva.
  Quis sicut Dominus Deus noster,
  qui in altis habitat,
  et humilia respicit in coelo et in terra?
  Kdo je jako Pán, náš Bůh,
  jenž tak vysoko sídlí;
  sestupuje níže, aby viděl na nebesa i na zemi?
  Suscitans a terra inopem
  et de stercore erigens pauperem.
  Ut collocet eum cum principibus populi sui.
  Nuzného pozvedá z prachu
  a z kalu vytahuje ubožáka,
  aby ho posadil vedle knížat svého lidu.
  Qui habitare facit sterilem in domo
  matrem filiorum laetantem.
  Neplodnou usazuje v domě
  jako šťastnou matku synů.
  Gloria Patri et Filio
  et Spiritui sancto,
  sicut erat in principio et nunc et semper
  et in saecula saeculorum.
  Amen.
  Sláva Otci i Synu
  i Duchu svatému,
  jako byla na počátku i nyní i vždycky
  a na věky věků.
  Amen.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková