Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Loquebar de testimoniis


  Loquebar de testimoniis tuis
  in conspectu regum, et non confundebar:
  et meditabar in mandatis tuis,
  quae dilexi nimis.
  Mluvil jsem o tvých svědectvích
  před tváří krále, a nebyl jsem uveden ve zmatek:
  a rozjímal jsem o tvých přikázáních,
  který jsem si velmi zamiloval.
  Beati immaculati in via:
  qui ambulabant in lege Domini.
  Blažení neposkvrnění na cestě:
  kteří chodili v zákoně Páně.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková