Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Magnificat


  Magnificat anima mea Dominum
  et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
  Quia respexit humilitatem ancillae suae:
  ecce enim beatam me dicent omnes generationes.
  Quia fecit mihi magna, qui potens est
  et sanctum nomen eius.
  Et misericordia eius
  a progenie in progenies timentibus eum.
  Velebí má duše Hospodina
  a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
  neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
  Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
  neboť mi učinil veliké věci ten, který je mocný;
  jeho jméno je svaté.
  A jeho milosrdenství trvá
  od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
  Fecit potentiam in brachio suo:
  dispersit superbos mente cordis sui.
  Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles.
  Esurientes implevit bonis
  et divites dimisit inanes.
  Mocně zasáhl svým ramenem,
  rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
  Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,
  hladové nasytil dobrými věcmi
  a bohaté propustil s prázdnou.
  Suscepit Israel puerum suum,
  recordatus misericordiae suae,
  sicut locutus est ad patres nostros,
  Abraham et semini eius.
  Ujal se svého služebníka Izraele,
  pamatoval na své milosrdenství,
  jak slíbil našim předkům,
  Abrahámovi a jeho potomkům navěky.
  Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
  sicut erat in principio
  et nunc et semper et in saecula saeculorum.
  Amen.
  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
  jako byla na počátku
  i nyní i vždycky a na věky věků.
  Amen.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková