Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Os iusti meditabitur


  Os iusti meditabitur sapientiam,
  et lingua eius loquetur iudicium.
  Ústa spravedlivého budou rozjímat o moudrosti
  a jeho jazyk vyřkne soud.
  Lex Dei eius in corde ipsius:
  et non supolantabuntur gressus eius.
  Zákon jeho Boha je v jeho srdci
  a nezakolísaly jeho kroky.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková