Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Otče náš

  (Pater noster)


  Pater noster, qui es in coelis,
  sanctificetur nomen tuum,
  adveniat regnum tuum.
  Fiat voluntas tua
  sicut in coelo et in terra.
  Panem nostrum cotidianum da nobis hodie
  et dimitte nobis debita nostra
  sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
  et ne nos inducas in temptationem,
  sed libera nos a malo. Amen.
  Otče náš, jenž jsi na nebesích,
  posvěť se jméno tvé,
  přijď království tvé.
  Buď vůle tvá
  jako v nebi, tak i na zemi.
  Chléb náš vezdejší dej nám dnes
  a odpusť nám naše viny,
  jako i my odpouštíme našim viníkům,
  a neuveď nás v pokušení,
  ale zbav nás od zlého. Amen.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková