Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Pange lingua  1.

  Pange, lingua, gloriosi
  corporis mysterium,
  sanguinisque pretiosi,
  quem in mundi pretium,
  fructus ventris generosi
  Rex effudit gentium.
  Chvalte, ústa, vznešeného
  těla Páně tajemství,
  chvalte předrahou krev jeho,
  kterou z milosrdenství,
  zrozen z lůna panenského,
  prolil Král všech království.

  2.

  Nobis datus, nobis natus
  ex intacta Virgine,
  et in mundo conversatus,
  sparso verbi semine,
  sui moras incolatus
  miro clausit ordine.
  Nám byl dán a nám se zrodil
  z Panny neporušené,
  jako poutník světem chodil,
  sil zde zrno pravdy své,
  skvělým řádem vyvrcholil
  svoje žití pozemské.

  3.

  In supremae nocte cenae
  recumbens cum fratribus,
  observata lege plene
  cibis in legalibus,
  cibum turbae duodenae
  se dat suis manibus.
  Na poslední večer k stolu
  s bratřími když zasedal,
  beránka by s nimi spolu
  podle zvyku pojídal,
  dvanácteru apoštolů
  za pokrm sám sebe dal.

  4.

  Verbum caro panem verum
  verbo carnem efficit,
  fitque sanguis Christi merum,
  et, si sensus deficit,
  ad firmandum cor sincerum
  sola fide sufficit.
  Slovo v těle slovu dává
  moc chléb v tělo proměnit,
  z vína Boží krev se stává.
  I když Pán je smyslům skryt,
  stačí sama víra pravá
  srdce čisté přesvědčit.

  5.

  Tantum ergo sacramentum
  veneremur cernui,
  et antiquum documentum
  novo cedat ritui;
  praestet fides supplementum
  sensuum defectui.
  Před svátostí touto slavnou
  v úctě skloňme kolena,
  bohoslužbu starodávnou
  nahraď nová, vznešená,
  doplň smysly, které slábnou,
  víra s láskou spojená.

  6.

  Genitori Genitoque
  laus et iubilatio,
  salus, honor, virtus quoque
  sit et benedictio;
  procedenti ab utroque
  compar sit laudatio.
  Amen.
  Otci, Synu bez ustání
  chvála nadšená ať zní,
  sláva, pocta, díkůvzdání
  naše chvály provází.
  Duchu též ať vše se klaní,
  který z obou vychází.
  Amen.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková