Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Viderunt omnes fines terrae


  Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri:
  iubilate Deo omnis terra.
  Notum fecit Dominus salutare suum:
  ante conspectum gentium revelavit iustitiam suam.
  Viděly všechny končiny země spásu našeho Boha:
  jásejte Bohu všechny země.
  Pán učinil známou svou spásu:
  před tváří národů zjevil svou spravedlnost.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková