Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Regina coeli


  Regina coeli, laetare, alleluia,
  Quia quem meruisti portare, alleluia.
  Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
  Ora pro nobis Deum, alleluia.
  Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
  neboť ten, jehož jsi držela mrtvého v klíně, aleluja,
  vstal z mrtvých, jak řekl, aleluja,
  přimlouvej se za nás u Boha, aleluja.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková