Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Sacerdotes Domini


  Sacerdotes Domini incensum et panes offerunt Deo:
  et ideo sancti erunt Deo suo,
  et non polluent nomen eius, alleluia.
  Kněží Páně obětují Bohu kadidlo a chleby:
  a tak budou před svým Bohem svatí
  a neposkvrní jeho jméno, aleluja.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková