Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Sacerdotes tui, Domine


  Sacerdotes tui, Domine, induant iustitiam,
  et sancti tui exsultent:
  propter David, servum tuum, non avertas faciem Christi tui.
  Tvoji kněží, Hospodine, ať obléknou spravedlnost
  a tvoji svatí ať zajásají:
  kvůli Davidovi, tvému služebníku, neodvracej tvář tvého Krista.
  Memento Domine David:
  et omnis mansuetudinis eius.
  Pamatuj, Hospodine, na Davida:
  a na všechnu jeho mírnost.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková