Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Sapientiam sanctorum


  Sapientiam sanctorum narrent populi,
  et laudes eorum nuntiet ecclesia:
  nomina autem eorum vivent in saeculum saeculi.
  Národy ať vyprávějí o moudrosti svatých,
  a chválu jejich ať zvěstuje církev:
  jejich jména pak budou žít na věky věků.
  Exsultate iusti in Domino:
  rectos decet collaudatio.
  Plesejte, spravedliví, v Hospodinu:
  spravedliví si zaslouží chválu.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková