Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Žalm 149.

  (Antonín Dvořák)


   Zaplesejte Bohu v novém pění,
  buď mu chvála v svatých shromáždění!
   Sione, plesej ve svém stvořiteli!
  Vesel se ve svém králi, Israeli!
   Jeho jménu chválu prozpěvujte,
  bubny jej a harfou oslavujte!
   Nebť jeho lid mil jest Hospodinu,
  povýšíť on k spáse nových synů.
   Budou plesati v své slávě svatí
  a se na ložích svých radovati.
   Jejich hrdlo slávu Bohu pěje
  a meč dvojostrý se v rukou skvěje,
   aby pomstu krutou vykonali,
  národů by vzpouru potrestali,
   řetězy by krále spjaly svými,
  a jich mocné pouty železnými.
   Budeť soud jim psaný k odsouzení,
  svatí jeho budou oslaveni!