Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Statuit ei Dominus


  Statuit ei Dominus testamentum pacis,
  et principem fecit eum:
  ut sit illi sacerdotii dignitas in aeternum.
  Určil mu Pán odkaz míru,
  a učinil jej knížetem:
  aby měl kněžskou důstojnost navěky.
  Memento Domine David:
  et omnis mansuetudinis eius.
  Pamatuj, Hospodine, na Davida:
  a na všechnu jeho mírnost.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková