Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Suscepimus, Deus (I.)


  Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui:
  secundum nomen tuum Deus, laus tua in fines terrae:
  iustitia plena est dextera tua.
  Přijali jsme, Bože, tvé milosrdenství ve středu tvého chrámu:
  podle tvého jména, Bože, tvá chvála až do končin země:
  tvá pravice je plná spravedlnosti.
  Magnus Dominus, et laudabilis nimis:
  in civitate Dei nostri, in monte sancto eius.
  Velký je Hospodin a veškeré chvály hodný:
  v městě našeho Boha, na jeho svaté hoře.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková