Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Alma Virgo


  Alma Virgo, mater Dei,
  tu spes alta cordis mei;
  cum coelesti tuo ardore
  cor meum accende inflamma.
  In aeternum jubilantes
  decantemus Alleluja.
  Slavná Panno, Matko Boží,
  ty jsi naděje hlubin mého srdce;
  svým nebeským žárem
  mé horoucí srdce zapal.
  Navěky plesajíce
  prozpěvujme Alleluja.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková