Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Ave Regina coelorum


  Ave Regina coelorum, Ave Domina angelorum:
  Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta.
  Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa:
  Vale o valde decora,
  et pro nobis Christum exora.
  Buď zdráva, Královno nebeská, buď zdráva, Paní andělů.
  Buď pozdraven, kořeni, bráno, z níž světu vzešlo světlo.
  Raduj se, Panno slavná, nade všechny vyvýšená:
  Buď zdráva, předůstojná,
  oroduj za nás u Krista.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková