Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Beata viscera


  Beata viscera Mariae Virginis,
  quae portaverunt aeterni Patris Filium.
  Blažené lůno Panny Marie,
  jež nosilo Syna věčného Otce.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková