Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Beati mundo corde


  Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt:
  beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur:
  beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam,
  quoniam ipsorum est regnum caelorum.
  Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha:
  blahoslavení tvůrci pokoje, neboť budou nazváni Božími syny:
  blahoslavení, kteří trpí pronásledování pro spravedlnost,
  neboť jejich je nebeské království.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková