Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Beatus vir (II.)


  Beatus vir, qui timet Dominum:
  in mandatis eius volet nimis.
  Blaze muži, který se bojí Hospodina:
  který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
  Potens in terra erit semen eius:
  generatio rectorum benedicetur.
  Mocné na zemi bude jeho potomstvo:
  pokolení řádných lidí bude požehnáno.
  Gloria et divitiae in domo eius,
  et iustitia eius manet in saeculum saeculi.
  Sláva a bohatství v jeho domě,
  a jeho spravedlnost trvá navždy.
  Exortum est in tenebris lumen rectis,
  misericors et miserator et iustus.
  Ve tmách vzchází přímým světlo,
  Bůh je milostivý, plný slitování a spravedlivý.
  Iucundus homo, qui miseretur et commodat,
  disponet sermones suos in iudicio,
  quia in aeternum non commovebitur.
  Dobře bývá muži, který se slitovává a půjčuje
  a své věci spravuje dle práva,
  neboť nikdy nepadne.
  In memoria aeterna erit iustus,
  ab auditione mala non timebit.
  Spravedlivý zůstane ve věčné paměti,
  nemusí se bát zlé zprávy.
  Paratum cor eius sperare in Domino.
  Donec despiciat inimicos suos.
  Jeho srdce je připravené doufat v Pána,
  dokud neuvidí své nepřátele ve zmatku.
  Dispersit dedit pauperibus
  iustitia eius manet in saeculum saeculi.
  Cornu eius exaltabitur in gloria.
  Rozděluje, dává chudým,
  jeho spravedlnost trvá navždy,
  jeho roh se zvedne v slávě.
  Peccator videbit et irascetur,
  dentibus fremet et tabescet,
  desiderium peccatorum peribit.
  Hříšník to vidí a hněvá se,
  skřípe zuby a odvahu ztrácí,
  choutky hříšných přijdou vniveč.
  Gloria Patri et Filio,
  et Spiritui sancto.
  Sicut erat in principio et nunc et semper
  et in saecula saeculorum.
  Amen.
  Sláva Otci i Synu,
  i Duchu svatému.
  Jako byla na počátku i nyní i vždycky
  a na věky věků.
  Amen.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková