Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Cogitationes Cordis eius


  Cogitationes Cordis eius in generatione et generationem:
  ut eruat a morte animas eorum
  et alat eos in fame.
  Myšlenky jeho srdce navěky:
  aby vytrhl ze smrti jejich duše
  a aby je živil za hladu.
  Exsultate justi in Domino,
  rectos decet collaudatio.
  Plesejte spravedliví v Pánu,
  sluší se, aby ho dobří chválili.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková