Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Confitebor


  Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo:
  in consilio iustorum et congregatione.
  Vyznávám tě, Pane, z celého srdce
  v radě spravedlivých a ve shromáždění.
  Magna opera Domini,
  exquisita in omnes voluntates eius.
  Činy Pána jsou velké,
  drahocenné všem, kdo se z nich těší.
  Confessio et magnificentia opus eius,
  et iustitia eius manet in saeculum saeculi.
  Velebné a důstojné jeho dílo
  a spravedlnost jeho trvá navěky.
  Memoriam fecit mirabilium suorum,
  misericors et miserator et iustus.
  On zajistil památku svým divům,
  je milosrdný, milostivý a spravedlivý.
  Escam dedit timentibus se,
  memor erit in saeculum testamenti sui.
  Dal pokrm těm, kdo se ho bojí,
  navěky je pamětliv své smlouvy.
  Virtutem operum suorum annuntiabit populo suo,
  ut det illis hereditatem gentium.
  Svému lidu ohlásil své mocné činy,
  že mu dá dědictví pronárodů.
  Opera manuum eius veritas et iudicium,
  fidelia omnia mandata eius,
  Činy jeho rukou jsou pravda a právo,
  všechna jeho ustanovení jsou věrná,
  facta in veritate et aequitate,
  confirmata in saeculum saeculi.
  pravdou a přímostí vytvořená,
  potvrzená navěky a navždy.
  Redemptionem misit Dominus populo suo,
  mandavit in aeternum testamentum suum,
  sanctum et terribile nomen eius.
  Vykoupení seslal Pán svému lidu,
  ustanovil navěky svou smlouvu,
  svaté a hrozné je jeho jméno.
  Initium sapientiae timor Domini;
  intellectus bonus omnibus facientibus eum.
  Laudatio eius manet in saeculum saeculi.
  Počátek moudrosti je bát se Pána,
  prozíraví jsou všichni, kdo tak činí.
  Jeho chvála trvá navěky.
  Gloria Patri et Filio,
  et Spiritui sancto.
  Sicut erat in principio et nunc et semper
  et in saecula saeculorum.
  Amen.
  Sláva Otci i Synu,
  i Duchu svatému.
  Jako byla na počátku i nyní i vždycky
  a na věky věků.
  Amen.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková