Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Dei perfecta sunt opera


  Dei perfecta sunt opera
  et omnes viae eius juditia.
  Deus fidelis et absque ulla iniquitate iustus et rectus.
  Date magnificentiam Deo nostro.
  Boží díla jsou dokonalá
  i soudy všech jeho cest.
  Bůh je věrný a bez jakékoli nepravosti, spravedlivý a přímý.
  Vzdejte chválu našemu Bohu.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková