Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Dixit Dominus


  Dixit Dominus Domino meo:
  sede a dextris meis,
  donec ponam inimicos tuos
  scabellum pedum tuorum.
  Pán řekl mému pánovi:
  zasedni po mé pravici,
  dokud nepoložím tvé nepřátele
  za podnož tvým nohám.
  Virgam virtutis tuae emittet Dominus ex Sion,
  dominare in medio inimicorum tuorum.
  Pán ti podá žezlo tvé moci ze Siónu,
  panuj uprostřed svých nepřátel.
  Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum,
  ex utero ante luciferum genui te.
  Tobě náleží vláda v den tvé moci:
  v záři svatých jsem tě zrodil před východem jitřenky.
  Juravit Dominus et non poenitebit eum:
  tu es sacerdos secundum ordinem Melchisedech.
  Pán přísahal a nebude toho litovat:
  ty jsi kněz podle řádu Melchisedechova.
  Dominus a dextris tuis
  confregit in die irae suae reges.
  Pán je po tvé pravici,
  rozdrtí krále v den svého hněvu.
  Judicabit in nationibus, implebit ruinas,
  conquasabit capita in terra multorum.
  Bude soudit pronárody, / - plno mrtvol všude - /
  on rozdrtí hlavy v zemích mnohých.
  De torrente in via bibet,
  propterea exaltabit caput.
  Cestou z potoka pít bude,
  proto vztyčí hlavu.
  Gloria Patri et Filio,
  et Spiritui sancto.
  Sicut erat in principio et nunc et semper
  et in saecula saeculorum. Amen.
  Sláva Otci i Synu,
  i Duchu svatému.
  Jako byla na počátku i nyní i vždycky
  a na věky věků. Amen.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková