Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Dominus dixit ad me


  Dominus dixit ad me: Filius meus es tu,
  ego hodie genui te.
  Pán mi řekl: Ty jsi můj syn,
  já jsem tě dnes zrodil.
  Quare fremuerunt gentes:
  et populi meditati sunt inania?
  Proč se zachvěly národy
  a proč rozvažovaly nad marnostmi?
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková