Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Ecce advenit dominator Dominus


  Ecce advenit dominator Dominus:
  et regnum in manu eius,
  et potestas et imperium.
  Hle přichází panovník Hospodin:
  a království je v jeho ruce,
  a moc a vláda.
  Deus, iudicium tuum regi da:
  et iustitiam tuam Filio Regis.
  Bože, svěř králi svou pravomoc:
  svou spravedlnost královskému synu.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková