Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Exsulta, filia Sion


  Exsulta, filia Sion, lauda, filia Ierusalem:
  Ecce Rex tuus venit sanctus, et Salvator mundi.
  Plesej, dcero sionská, raduj se, dcero jeruzalémská:
  hle, tvůj král přichází, svatý a Spasitel světa.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková