Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Gaude, Maria Virgo


  Gaude, Maria Virgo,
  cunctas haereses sola interemisti.
  Raduj se, Maria Panno,
  ty sama jsi potřela všechny hereze.
  Quae Gabrielis Archangeli dictis credidisti.Jež jsi uvěřila slovům archanděla Gabriela.
  Dum Virgo Deum et hominem genuisti
  et post partum, Virgo, inviolata permansisti.
  Jsouc Panna, porodila jsi Boha a člověka
  a po porodu jsi, Panno, zůstala neporušená.
  Dei Genitrix, intercede pro nobis.Boží Rodičko, přimlouvej se za nás.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková