Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Hej, hej, jeden i druhej

  (Tomáš Norbert Koutník)  GLORIA

   Gloria in excelsis Deo!
  Hej, hej, jeden i druhej!
  Kardabo, Bartoni,
  tak jako na koni
  sháněj stádo, poženem!
  Stádo naše domů poženem.
  Proč? Já jsem slyšel,
  než jsem k vám přišel,
  pěkné zpívání,
  andělské plesání:
  "Gloria, gloria" opakování,
  při tom i jinou muziku,
  ne podle našeho zvyku,
  to se mi zdá,
  že to bylo tam stranou Betléma.
  Hej, hej, jeden i druhej!
  Poslyš!
  Gloria in excelsis Deo!

  RECITATIVO

   Věru, Vávro, máš právo,
  že je to v Betlémě,
  neb tak psáno stojí,
  že se Kristus narodí
  a snad ten čas, bratře, vyšel,
  že Mesiáš na svět přišel
  a narodil se v Betlémě.

  ARIA PASTORELLA

   Ejhle, zrovna tam pospěšmě,
  bratři, my tři hezky spěšně,
  světlo jasné svítí tam,
  pojďme, pojďme brzy tam;
  jistě, že to uhlídáme,
  co tak na znamení máme
  od andělů nebeských,
  Pána Boha chválících,
  že nalezneme děťátko
  v jeslech ležet, nebožátko,
  v tom betlémským podstřeší,
  v nouzi, bídě největší.
  Ejhle, již vidíme dosti
  veliký andělů množství,
  lidů mladých i starých
  nesouce Jemu dary.
  Pojďme taky, obětujme,
  něco děťátku darujme,
  každý dlé své možnosti,
  čiňme to s upřímností.

  FUGA

   Já jemu daruji kozlátko strakatý,
  já jemu daruji jehně kudrnatý,
  já jemu daruji to tlustý kůzlátko,
  já jemu daruji to tlusté telátko,
  to kozlátko strakatý
  a jehně kudrnatý,
  dva berany chlupatý
  a bulatý, boubelatý.
  Zdvíhej, Kubo, pomáhej dát
  na hrbát,
  ať mu dám toho berana,
  dej, dej, dej, dej,
  přijme jej.
  Já jemu daruji kropený kuřátko,
  já jemu daruji to sedlaté housátko,
  já jemu daruji rousné holoubátko,
  já vím, že to přijme to malé paňátko,
  to betlémské Jezulátko!.
  Tu máš to holoubátko,
  mě přemilé robátko,
  narozené děťátko
  a paňátko, Jezulátko!
  Pusťte mne, bratří, napřed,
  ať mu dám berana s těma velkejma rohama.
  Dej, dej, dej, dej,
  přijme jej.
  Přijmi ty dary od nás,
  Otče náš!
  a pamatuj v nebi na nás.
  Amen.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková