Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  In virtute tua


  In virtute tua, Domine, laetabitur iustus,
  et super salutare tuum exsultabit vehementer:
  desiderium animae eius tribuisti ei.
  V síle tvé, Pane, se zaraduje spravedlivý,
  a nad tvou spásou velmi zaplesá:
  touhu jeho duše jsi mu daroval.
  Quoniam praevenisti eum in benedictionibus dulcedinis:
  posuisti in capite eius coronam de lapide pretioso.
  Neboť jsi ho předstihl v požehnání sladkosti:
  na hlavu jsi mu položil korunu vykládanou drahokamy.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková