Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Inter natos mulierum


  Inter natos mulierum non surrexit major Joanne Baptista,
  qui viam Domino praeparavit in eremo.
  Ecce Agnus Dei, qui tolis peccata mundi.
  Aleluja.
  Mezi narozenými z ženy nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel,
  který připravil v poušti cestu Pánu.
  Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa.
  Aleluja.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková