Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Ioseph fili David


  Ioseph, fili David,
  noli timere accipere Mariam, conjugem tuam:
  quod in ea natum est,
  de Spiritu sancto est.
  Josefe, synu Davidův,
  neboj se přijmout Marii, svou manželku:
  to, co se z ní narodilo,
  je z Ducha svatého.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková