Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Veni, sponsa Christi


  Veni, sponsa Christi,
  accipe coronam, quam tibi Dominus praeparavit in aeternum:
  pro cuius amore sanguinem tuum fudisti.
  Pojď, nevěsto Kristova,
  přijmi korunu, kterou ti Pán připravil navěky:
  pro jehož lásku jsi prolila svou krev.
  Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem,
  propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae prae consortibus tuis.
  Milovala jsi spravedlnost a nenáviděla nepravost,
  proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti před tvými družkami.
  Specie tua et pulchritudine tua
  intende, prospere procede, et regna.
  Svou pohledností a krásou
  usiluj, postupuj a kraluj.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková