Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Česlav Vaňura

  28.12.1694 Miletín ÷ 7.1.1736 Praha

  Česlav Vaňura byl český minorita a hudební skladatel doby baroka. Působil při kostele svatého Jakuba na Starém Městě pražském.

  Životopis
  O jeho hudebním vzdělání se toho ví málo. Stejně, jako jeho současník Bohuslav Matěj Černohorský, patřil Řádu menších bratří. Jako člen tohoto řádu byl v roce 1734 jmenován varhaníkem kláštera kostela svatého Jakuba v Praze. V roce 1731 vydal svůj op. 1, Litaniae Lauretanae, v roce 1736 vydal 12 offertorií op. 2a dostal místo regenschoriho u sv. Jakuba. V roce 1735 mu byl udělen titul magister musicae.
  Vaňura psal pouze vokální duchovní hudby. Stylisticky jsou jeho skladby podobné Černohorského dílům a skladbám Šimona Brixiho, které jsou napsány typicky ve stylu pozdního baroka a strukturu kontrapunktu. Tyto práce jsou rozděleny do dvou, tří nebo více částí a hlavní z nich je někdy vystaven jako propracovaná fuga.

  Pramen: Wikipedia