Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Jan Křtitel Vaňhal

  12.5.1739 Nechanice ÷ 20.8.1813 Vídeň

  Jan Křtitel Vaňhal také Johann Baptist Wanhal či dokonce van Hall, byl český hudební skladatel druhé poloviny 18. století.

  Život
  Jan Křtitel Vaňhal se narodil v rodině koláře Jana Vaňhala a již od raného dětství projevoval hudební nadání. Nejprve se vzdělával pod vedením nechanického učitele Antonína Erbana ve hře na housle, klavír, varhany a ve zpěvu.
  V 18 letech nastoupil jako varhaník do zámeckého kostela v Opočně a později přešel do Hněvčevse jako varhaník a ředitel kůru. V roce 1760 se o jeho nadání dozvěděla majitelka panství Nechanice hraběnka Schafgotschová a vzala jej do Vídně, kde mu umožnila studium u předních hudebních pedagogů té doby. Vaňhal se během pěti let stal jedním ze známých hudebníků Vídně. Získal si oblibu ve šlechtických kruzích a baron Riesch mu umožnil dvouletý studijní pobyt v Itálii. V Benátkách poznal Christopha Willibalda Glucka. V Římě zkomponoval dvě opery na libreta Pietra Metastasia (Il triomfo di Clelia, Demoofonte), které tam také byly provedeny. Po návštěvě dalších italských měst (Bologna, Ferrara, Florencie, Neapol) se vrátil do Vídně a získal si proslulost jako symfonik i jako skladatel chrámové a komorní hudby.
  Stal se také členem smyčcového kvarteta ve složení Karl Ditters von Dittersdorf ? první housle, Joseph Haydn ? druhé housle, W. A. Mozart ? viola a Vaňhal ? violoncello.
  S hrabětem Erdödym pobýval okolo roku 1772 v Uhrách a v Chorvatsku. Pro Varaždin zkomponoval oratorium Umučení Páně.
  V závěru života vyučoval hudbě a stal se vyhledávaným klavírním pedagogem. Jeho klavírní skladby patří dodnes mezi dobrý pedagogický materiál. Dále komponoval, avšak jeho dílo bylo zastíněno dílem slavnějších spoluhráčů z kvarteta. Trpěl pocity méněcennosti a snad i návaly duševní choroby, ve kterých řadu svých prací zničil.
  Jan Křtitel Vaňhal napsal za svého života přes 100 symfonií a stejný počet smyčcových kvartetů, 20 mší a množství dalších hudebních skladeb, z nichž jsou obzvláště ceněny instrumentální koncerty (flétnový, violový, varhanní).
  Jeho vlastní dílo začalo být objevováno znovu ve 20. století, kdy počínaje rokem 1971 byly v Nechanicích založeny Vaňhalovy Nechanice ? cyklus koncertů vážné hudby. Po několika letech však tato tradice opět zaniká pro slabou návštěvnost koncertů.
  Pamětní deska na místě rodného domu v Pražské ul. v Nechanicích
  Na místě, kde stával Vaňhalův rodný dům byla odhalena v roce 1998 pamětní deska.

  Pramen: Wikipedia