Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Ferdinand Schubert

  18.10.1794 Vídeň ÷ 26.2.1859 Vídeň

  Ferdinand Lukas Schubert byl rakouský skladatel a bratr Franze Schuberta. Navrhl také náhrobní kámen hrob Ludwiga van Beethovena, který se nachází ve Vídni na Ústředním hřbitově.

  Časný život
  Ferdinand Lukas Schubert byl rakouský učitel, varhaník a skladatel. Zasloužil se o zklompletování a zveřejnění kompletního díla jeho mladšího bratra Franze Schuberta. Naučil se na klavír a na housle od svého otce, Franze Theodora Schuberta, a jeho staršího bratr Ignaze, později od Michaela Wooda, a nakonec od učitel sboru svaté Anny, Josefa Drechslera. Jako chlapec Ferdinand hrál na housle v rodinném Schubertově smyčcovém kvartetu se svými bratry Franzem a Ignazem na violu a housle a jeho otec na cello. Franz Schubert mnoho z jeho raných kvartetů složeil právě pro tento soubor.

  Kariéra
  V roce 1810 se stal varhaníkem v lichtentalerském farním kostele a byl také asistentem učitele v sirotčinci ve Vídni. O čtyři roky později, v roce 1816, byl povýšen na plný úvazek učitele v sirotčinci. V tomto roce si vzal jednu ze svých studentek, Annu. V roce 1818 Franz Schubert složil Německé requiem D621 pro Ferdinanda, který později Ferdinand vydal a na které si vzal úvěr jako za svoji vlastní kompozici.
  V roce 1820 se Schubert stal učitelem a sbormistrem v Altlerchenfeldu. V roce 1824 dostal místo jako učitel na Hauptschule u svaté Anny. Poté, co jeho první manželka zemřela, Ferdinand si v roce 1832 vzal svoji druhou ženu, Theresu. Z jeho dvou manželství vzešlo celkem 29 dětí, z nichž 12 přežilo do dospělosti. V roce 1838 se stal čestným profesorem na varhany na konzervatoři. Vzhledem k tomu, že byl obdivován v odborných kruzích za vynikající práci jako správce školy, přijal v roce 1851 funkci ředitele běžné základní školy Sv. Anny.
  Ferdinand napsal řadu studijních etud a řadu sakrálních skladeb a menší kusy pro školní účely. Ačkoli pracoval tvrdě celý život, jeho rodina žila v chudých poměrech, takže v závěti ustanovil, že veškeré případné zisky z publikování jeho děl po jeho smrti nají být použity na podporu jeho rodinných příslušníků.

  Pramen: Wikipedia