Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Jan Antonín Koželuh

  14.12.1738 Velvary ÷ 3.2.1814 Praha

  Hudební skladatel chrámové hudby, kapelník chrámu sv. Víta. Studoval na jezuitském klasickém gymnáziu v Březnici a v Praze. Žák pražského varhaníka Josefa Segera. Krátce učitel a ředitel kůru děkanského chrámu sv. Bartoloměje v Rakovníku a ve Velvarech. Basista na pražských kůrech. V l. 1764-1766 studoval kompozici opery ve Vídni. Po návratu ředitel kůru u Křižovníků s červenou hvězdou v Praze, od r. 1784 kapelník u sv. Víta. - Autor oper, mší, oratorií, litanií, kantát aj. Většina jeho skladeb uložena v archivu svatovítské katedrály. - Bratranec hudebního skladatele Leopolda Koželuha.

  Pramen: ipac.svkkl.cz