Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Tomáš Norbert Koutník

  19.12.1698 Choceň ÷ 16.1.1775 Choceň

  Tomáš Norbert Koutník získal hudební vzdělání na piaristických gymnáziích v Litomyšli (1716 ? 1719) a v Kroměříži (1719 ? 1720). Roku 1729 se vrátil do Chocně, kde od této doby až do své smrti působil jako kantor, varhaník a skladatel. Koutníkova skladatelská tvorba a technika odpovídá dobovým zvyklostem. Z děl se dochovalo pouze 52 figurálních chrámových skladeb. Svým působením a tvorbou zasáhl hlavně do rozvoje hudby ve východočeském kraji, kde na něj navázali další regionální muzikanti a skladatelé. Za svého života byl v Chocni váženým občanem a jedním ze starších literátského bratrstva.

  Pramen: Archiv závěrečné práce Klára Nováková FF B-OT SH kombin., http://is.muni.cz/th/147177/ff_b/