Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Václav Emanuel Horák

  1.1.1800 Lobeč ÷ 3.9.1871 Praha

  Hudební základy získal v rodišti u učitele Jos. Schuberta. Studoval v Praze gymnasium a dva roky práva, byl za V. Maška choralistou u Sv. Mikuláše, pak varhaníkem u Nejsvětější Trojice (kolem 1830). Krátce studoval u J. Kuchaře a V. J. Tomáška, v podstatě byl však samouk. Poté pracoval jako soukromý učitel hudby (1831-1832), na varhanické škole; učitel zpěvu (kolem 1832) a teorie (1837÷38). Varhaník u P. Marie před Týnem (od 1833), ředitel kůru u P. Marie Sněžné (1837÷53), Sv. Vojtěcha (1853÷1859) a v Týnském chrámu (od 1859 do smrti). Učitel zpěvu na učitelském ústavu v Praze (1848÷55). Ředitel Žofínské akademie (1851÷1853).
  Důležitá byla jeho činnost spisovatelská: Über die Merkdeutigkeit der Akkorde (Praha 1846), Gesangschule für Sopran und Alt (Praha 1855), Kleine Gesangschule für eine Basstimme (Praha 1857), v rukopise měl Harmonielehre.
  Jeho převážně chrámové skladby mají poměrně jednoduchou fakturu, slohově se blíží schubertovskému romantismu. Byly svého času velmi oblíben, dokonce i v Rakousku a Německu, část díla vyšla tiskem.
  Nejvýznamnější skladby:

 • Missa in F (vydáno tiskem J.Hoffmanna vdova, Praha)

 • Missa II. in D (vydáno tiskem J.Hoffmanna vdova, Praha)

 • Missa III. in Es (vydáno tiskem J.Hoffmanna vdova, Praha)

 • Missa IV. in C (vydáno tiskem J.Hoffmanna vdova, Praha)

 • Missa V. in B (vydáno tiskem J.Hoffmanna vdova, Praha, úprava M. Urbánek)

 • Missa VI. in d (vydáno tiskem F.E.C.Leuckart, Leipzig)

 • Missa VII. in F (vydáno tiskem F.E.C.Leuckart, Breslau)

 • Missa VIII. in Es (vydáno tiskem J.Hoffmanna vdova, Praha)

 • Missa IX. in D (vydáno tiskem Em.Starý, Praha)

 • Missa X. in B (vydáno tiskem Em.Starý, Praha,1874)

 • Missa Pastoralis in G (vydáno tiskem J.Hoffmanna vdova, úprava Fr.A.Urbánek)

 • Requiem in c (vydáno tiskem Em.Starý, Praha)

 • Te Deum (vydáno tiskem F.E.C.Leuckart, Leipzig)

 • V oboru světských skladeb napsal smyčcové kvarteto, písně (napr. Píseň Jarní, Věnec II), četné mužské sbory: Pět čtverozpěvů (Praha 1850, Hoffmann), jiné v Záboji 1860, Hlaholu II, příl. D I-1858, ve Sborníku pražského Hlaholu I a II u R. Veita, Zastaveníčko [L. Röder]; smíšené ve Sbírce čtvero zpěvů pro smíšené hlasy...

  Pramen: http://www.collegium.info/horak.php